StartKommunstyrelsens ledningsutskotts sammanträdenKommunstyrelsens ledningsutskott 2016-03-14
Sammanträde
Publicerad 2017-08-17
Uppdaterad 2017-08-17 14:02
Kommunstyrelsens ledningsutskott (KSLU) bereder kommunövergripande frågor till kommunstyrelsen och sammanträder två till tre gånger per månad. Dessa möten är inte öppna för allmänheten.