StartKommunstyrelsens sammanträdenKommunstyrelsen 2017-08-17
Sammanträde

Kommunstyrelsen 2017-08-17

Publicerad 2017-08-22
Uppdaterad 2017-08-22 08:25
Sala kommun, Stab
Kommunstyrelsen (KS) sammanträder normalt kl. 13.30 i Gustaf Adolfssalen, Rådhuset. Kommunstyrelsens sammanträden är öppna och annonseras på hemsidan och i lokaltidningen Sala Allehanda.

Kallelse och protokoll

Ärenden