StartKommunstyrelsens sammanträdenKommunstyrelsen 2017-05-09
Sammanträde

Kommunstyrelsen 2017-05-09

Publicerad 2017-07-13
Uppdaterad 2017-07-13 14:58
Sala kommun, Stab
Kommunstyrelsen (KS) sammanträder normalt kl. 13.30 i Gustaf Adolfssalen, Rådhuset. Kommunstyrelsens sammanträden är öppna och annonseras på hemsidan och i lokaltidningen Sala Allehanda.

Kallelse och protokoll