StartKommunstyrelsens sammanträdenKommunstyrelsen 2017-04-04
Sammanträde

Kommunstyrelsen 2017-04-04

Publicerad 2017-07-14
Uppdaterad 2017-07-14 08:11
Sala kommun, Stab
Kommunstyrelsen (KS) sammanträder normalt kl. 13.30 i Gustaf Adolfssalen, Rådhuset. Kommunstyrelsens sammanträden är öppna och annonseras på hemsidan och i lokaltidningen Sala Allehanda.

Kallelse och protokoll

Ärenden