StartKommunstyrelsens sammanträdenKommunstyrelsen 2016-12-05
Sammanträde

Kommunstyrelsen 2016-12-05

Publicerad 2017-08-31
Uppdaterad 2018-03-29 14:53
Sala kommun, Stab
Kommunstyrelsen (KS) sammanträder normalt kl. 13.30 i Gustaf Adolfssalen, Rådhuset. Kommunstyrelsens sammanträden är öppna och annonseras på hemsidan och i lokaltidningen Sala Allehanda.

Kallelse och protokoll

Ärenden