StartKommunstyrelsens sammanträdenKommunstyrelsen 2016-12-05
Sammanträde
Publicerad 2017-08-31
Uppdaterad 2021-05-27 17:17
Kommunstyrelsen (KS) sammanträder normalt kl. 13.30 i Gustaf Adolfssalen, Rådhuset. Kommunstyrelsens sammanträden är öppna och annonseras på hemsidan och i lokaltidningen Sala Allehanda.

Kallelse och protokoll

Ärenden