StartKommunstyrelsens sammanträdenKommunstyrelsen 2016-10-25
Sammanträde

Kommunstyrelsen 2016-10-25

Publicerad 2017-08-31
Uppdaterad 2017-08-31 11:00
Sala kommun, Stab
Kommunstyrelsen (KS) sammanträder normalt kl. 13.30 i Gustaf Adolfssalen, Rådhuset. Kommunstyrelsens sammanträden är öppna och annonseras på hemsidan och i lokaltidningen Sala Allehanda.

Kallelse och protokoll