StartKommunstyrelsens sammanträdenKommunstyrelsen 2016-03-31
Sammanträde

Kommunstyrelsen 2016-03-31

Publicerad 2017-07-28
Uppdaterad 2017-07-28 14:00
Sala kommun, Stab
Kommunstyrelsen (KS) sammanträder normalt kl. 13.30 i Gustaf Adolfssalen, Rådhuset. Kommunstyrelsens sammanträden är öppna och annonseras på hemsidan och i lokaltidningen Sala Allehanda.

Kallelse och protokoll

Ärenden