StartKommunstyrelsens sammanträdenKommunstyrelsen 2016-02-11
Sammanträde

Kommunstyrelsen 2016-02-11

Publicerad 2017-07-27
Uppdaterad 2017-07-27 11:49
Sala kommun, Stab
Kommunstyrelsen (KS) sammanträder normalt kl. 13.30 i Gustaf Adolfssalen, Rådhuset. Kommunstyrelsens sammanträden är öppna och annonseras på hemsidan och i lokaltidningen Sala Allehanda.

Kallelse och protokoll

Ärenden