StartKommunstyrelsens sammanträdenKommunstyrelsen 2015-10-08
Sammanträde

Kommunstyrelsen 2015-10-08

Publicerad 2017-09-06
Uppdaterad 2017-09-06 11:16
Sala kommun, Stab
Kommunstyrelsen (KS) sammanträder normalt kl. 13.30 i Gustaf Adolfssalen, Rådhuset. Kommunstyrelsens sammanträden är öppna och annonseras på hemsidan och i lokaltidningen Sala Allehanda.

Kallelse och protokoll

Ärenden