StartKommunstyrelsens sammanträdenKommunstyrelsen 2015-09-08
Sammanträde

Kommunstyrelsen 2015-09-08

Publicerad 2017-09-06
Uppdaterad 2018-03-29 14:42
Sala kommun, Stab
Kommunstyrelsen (KS) sammanträder normalt kl. 13.30 i Gustaf Adolfssalen, Rådhuset. Kommunstyrelsens sammanträden är öppna och annonseras på hemsidan och i lokaltidningen Sala Allehanda.

Kallelse och protokoll

Ärenden