StartKommunstyrelsens sammanträdenKommunstyrelsen 2015-05-07
Sammanträde

Kommunstyrelsen 2015-05-07

Publicerad 2017-09-04
Uppdaterad 2017-09-04 16:12
Sala kommun, Stab
Kommunstyrelsen (KS) sammanträder normalt kl. 13.30 i Gustaf Adolfssalen, Rådhuset. Kommunstyrelsens sammanträden är öppna och annonseras på hemsidan och i lokaltidningen Sala Allehanda.

Kallelse och protokoll

Ärenden