StartKommunstyrelsens sammanträdenKommunstyrelsen 2015-01-08
Sammanträde

Kommunstyrelsen 2015-01-08

Publicerad 2017-08-31
Uppdaterad 2017-08-31 13:03
Sala kommun, Stab
Kommunstyrelsen (KS) sammanträder normalt kl. 13.30 i Gustaf Adolfssalen, Rådhuset. Kommunstyrelsens sammanträden är öppna och annonseras på hemsidan och i lokaltidningen Sala Allehanda.

Kallelse och protokoll