StartKommunstyrelsens sammanträdenKommunstyrelsen 2014-01-09
Sammanträde

Kommunstyrelsen 2014-01-09

Publicerad 2017-07-07
Uppdaterad 2017-07-07 14:15
Sala kommun, Stab
Kommunstyrelsen (KS) sammanträder normalt kl. 13.30 i Gustaf Adolfssalen, Rådhuset. Kommunstyrelsens sammanträden är öppna och annonseras på hemsidan och i lokaltidningen Sala Allehanda.