Informationstjänst
Publicerad 2017-09-22
Uppdaterad 2023-08-31 13:21
Sala kommun, Gata

Varje år skadas människor i onödan för att sikten är skymd. Risken är särskilt stor för småbarn som inte syns bakom höga häckar och stora buskar. Så, klipp häcken! Du kan rädda liv!

Du som har utfart mot gata

illustration: Vid utfart ska du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.
Vid utfart ska du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

Du som har hörntomt

illustration: Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata ska du se till att dina växter inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera håll. Höjden på häcken mäts från vägbanan.
Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata ska du se till att dina växter inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera håll.
Höjden på häcken mäts från vägbanan.

Du som har tomt intill gata

illustration: Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana ska du se till att det finns fri höjd för trafikanterna:  Över gångbana: minst 2,5 meter Över cykelbana: minst 3,5 meter Över körbana: minst 4,5 meter
Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana ska du se till att det finns fri höjd för trafikanterna:

  • Över gångbana: minst 2,5 meter
  • Över cykelbana: minst 3,5 meter
  • Över körbana: minst 4,5 meter

Framkomlighet på trottoarer

Trottoarer ska vara framkomliga för gående, barnvagnar och rullstolar. Tänk på att din häck ska växa inom ditt eget tomtområde. Är buskarna för stora kan fotgängare och cyklister tvingas ut i gatan vilket ökar risken för trafikolyckor.

Vid nyplantering

Illustration: Stora buskar och träd bör placeras minst 2 meter innanför tomtgräns. Häck- och buskplantor bör placeras minst 60 cm innanför tomtgräns.
Stora buskar och träd bör placeras minst 2 meter innanför tomtgräns. Häck- och buskplantor bör placeras minst 60 cm innanför tomtgräns.

Gata
0224-74 70 00 (växel) tekniska@sala.se

Relaterade kategorier