Informationstjänst
Publicerad 2016-04-26
Uppdaterad 2021-02-23 11:26

I Sala kommun kan man ibland se personer som sover utomhus eller sitter i centrum och tigger. Vissa av dem är medborgare i ett annat land än Sverige. Här finns svar på de vanligaste frågorna om vad som gäller och vad kommunen kan göra.

Vilket stöd är kommunen skyldig att ge till en utländsk medborgare?

Den som är i Sverige tillfälligt utan att arbeta här kan endast få begränsad hjälp av kommunen, till exempel ekonomiskt stöd till hemresan. Socialtjänsten kan vara skyldig att ingripa enligt Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga och Lag om vård av missbrukare i vissa fall om någon riskerar att fara illa.

Har en utländsk medborgare rätt till vård?

EU/EES-medborgare som vistas i Sverige har rätt till subventionerad medicinsk nödvändig vård. Den som är medborgare i ett land utanför Norden behöver visa upp ett sjukförsäkringskort.

Hur länge får personer från andra länder vara i Sverige?

Medborgare från EU/EES-länder får besöka Sverige fritt i tre månader, oavsett om de söker jobb eller inte. Det finns inget krav på visum eller försörjning, men de måste dock ha ett pass eller ID-kort. Om en EU/EES-medborgare lämnar landet och sedan kommer tillbaka kan personen stanna tre månader på nytt.

Är det lagligt att tigga i Sverige?

Ja, så länge man inte är väldigt påträngande, till exempel drar i någons kläder.

Är organiserat tiggeri lagligt?

Frivilligt samarbete är lagligt. Det är däremot brottsligt att tvinga någon att tigga.

Får man tigga var som helst?

Nej, det är endast tillåtet på offentlig plats. Det innebär allmänna vägar, gator, torg, parker och liknande.

Kan en utländsk medborgare utvisas på grund av tiggeri?

Nej, eftersom det inte är olagligt.

Vad gör kommunen för personer utan tak över huvudet?

Den som behöver hjälp med grundläggande behov kan ansöka om det hos socialtjänsten. Socialförvaltningen agerar också på anmälningar om oro för någon annan och egen iakttagelse - till exempel på reportage i media. Då kontaktar socialtjänsten personen som verkar behöva stöd.

Det är dock upp till personen själv om hen vill ta emot hjälp, så vida inte det gäller barn som far illa, psykisk ohälsa eller missbruksproblematik och det finns risk att någon blir skadad.

Relaterade kategorier