StartRegler vid vigsel
Informationstjänst
Publicerad 2016-04-27
Uppdaterad 2022-11-29 15:27

För att en vigsel ska vara lagenlig och giltig måste vissa regler följas.

Vigsel förrättas enligt ett särskilt vigselformulär

Två vittnen ska närvara vid vigseln. Vid vigsel i kommunhuset i Sala kan vittnen i undantagsfall ordnas av vigselförrättarna. Vigselceremonin i övrigt kan utformas i samråd med vigselförrättaren. Efter vigseln får brudparet ett vigselbevis. Vigselförrättaren underrättar skattemyndigheten om vigseln.

Förrättningen av borgerlig vigsel är kostnadsfri.

Glöm inte hindersprövning och anmälan om efternamn

Innan du kan ingå äktenskap måste du ansöka om hindersprövning hos skattekontoret. När hindersprövningen är klar utfärdar skattekontoret "Intyg om hindersprövning vigsel".

Intyget gäller i fyra månader och ska lämnas till vigselförrättaren, gärna några dagar innan förrättningen. I samband med ansökan om hindersprövning bör man även anmäla vilket efternamn var och en ska bära.