Informationstjänst
Publicerad 2016-10-12
Uppdaterad 2023-01-19 11:14

Personligt ombud Västmanland arbetar för personer som har psykiska funktionsnedsättningar och är över 18 år. Personligt ombud är kostnadsfritt och har tystnadsplikt.

Vi arbetar för att hjälpa dig med det du har rätt till

Tillsammans med dig kartlägger vi dina behov och önskemål av vård, stöd och service som du har rätt till och finns att tillgå.

Personligt ombud arbetar med samordning av insatser. Vi kan ge stöd i att följa upp dina insatser samt se till att samordning sker utifrån dina behov och önskemål.

Vi kan även stödja dig i kontakter med kommun, region och myndigheter som t.ex. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Vi kan ge dig information om rättigheter och skyldigheter. Det kan t.ex. handla om ekonomi, hälsa och sysselsättning.

Kostnadsfritt stöd

Att få stöd och hjälp från oss kostar ingenting, och vi har tystnadsplikt. Tillsammans med dig kommer vi överens om en plats där vi träffas.

Personligt ombud Västmanland arbetar länsövergripande

Personligt ombud Västmanland arbetar i följande kommuner: 

  • Västerås
  • Hallstahammar
  • Surahammar
  • Köping
  • Sala
  • Arboga
  • Fagersta
  • Kungsör  
  • Norberg
  • Skinnskatteberg

Länk till Personligt ombud.

Funktionsnedsättning
0224-74 70 00 (växel) vardomsorg@sala.se