Informationstjänst
Publicerad 2023-10-06
Uppdaterad 2024-05-31 11:25

Det finns tjugosju lekplatser i stadens bostadsområden och i orterna utanför Sala. Barn och vuxna besöker gärna lekplatserna för lek och samvaro. Kommunens största lekplats finns i Stadsparken och här finns lekutrustning för blandade åldrar. Hösten 2023 invigdes en ny lekdel i anslutning till stadsparkens lek med fokus på tillgänglighet. Du känner igen kommunens lekplatser på att de har en skylt med bland annat kommunens kontaktuppgifter.

Bild från Stora lekplatsen i Stadsparken. På bilden syns en liten järnvägsstation.
Bild från lekplatsen i Stadsparken.

 

 • Kontakt (övrigt)
  Uppdaterad: 2022-02-15 08:55

  Vid Aspens lekplats finns en klätterställning med rutschkana, en bollplan och en gungställning.

 • Kontakt (övrigt)
  Uppdaterad: 2023-10-06 08:09

  Broddbo lekplats har temat småkryp. Här finns exempelvis en rutschkana, en klätterställning och en grill. På lekplatsen finns flera slänter som möjliggör pulkaåkning vintertid.

 • Kontakt (övrigt)
  Uppdaterad: 2023-10-06 08:10

  Emmylunds lek. Temat på parken är hämtat från gungdjuret i parken som föreställer en kålmask. I parken finns en gungställning och en sandlåda.

 • Kontakt (övrigt)
  Uppdaterad: 2022-02-15 08:59

  Lekplatsen har temat bondgård och här finns bland annat en lekstuga, trädjur och en rutschkana. Fläderns lekplats ligger något gömd mellan buskagen som också kan vara en lekmiljö. På lekplatsen fin...

 • Kontakt (övrigt)
  Uppdaterad: 2022-02-15 09:00

  På Glimmerns lekplats finns en gungställning och en bollplan. På de flertal kullarna kan de mindre barnen åka pulka vintertid.

 • Kontakt (övrigt)
  Uppdaterad: 2023-10-06 08:11

  I Hagabergsparken finns en lekmiljö som passar flera åldrar. Lekplatsen här har temat dinosaurie och i sanden går det att gräva fram ett skelett. Här finns en bollplan, en rutschkana och en sandlåd...

 • Kontakt (övrigt)
  Uppdaterad: 2022-02-15 09:01

  Hedåkers lekplats har bland annat en gräsplan, en klätterställning och en sandlåda.

 • Kontakt (övrigt)
  Uppdaterad: 2023-10-06 08:13

  Jakobsdals lekplats har en hinderbana, rutschkana, gungställning och sandlåda. Här finns också troll-trädet.

 • Kontakt (övrigt)
  Uppdaterad: 2023-10-06 08:13

  Kumlas lekplats har temat flygplats. På lekplatsen finns bland annat en klätterställning, en lekkarusell, en sandlåda och en grillplats.

 • Kontakt (övrigt)
  Uppdaterad: 2023-10-06 08:14

  En något större lekplats med bland annat en borg, kompisgunga och gungbräda. Kungsängens lekplats passar barn i flera åldrar. Temat här är riddare.

 • Kontakt (övrigt)
  Uppdaterad: 2023-10-06 08:14

  Vid Mamres lekplats finns en hinderbana, rutschkana och gungställning. Lekplatsen har temat trafik. Trafikskyltar och asfalterade vägar inbjuder till cykellek.

 • Kontakt (övrigt)
  Uppdaterad: 2022-02-15 09:04

  Mångatans lekplats ligger granne med skogen. Här finns bland annat en trampkarusell, en linbana och en gungställning.

 • Kontakt (övrigt)
  Uppdaterad: 2023-10-06 08:15

  I närheten av Gammelgården i Möklinta finns en lekplats med gungor, ruschkana, klätterställning, sandlåda, lekhus, vindskydd och grill.

 • Kontakt (övrigt)
  Uppdaterad: 2023-10-06 08:16

  I Norrberg finns en lekplats med gungställning, polisbil, sandlåda och klätterställning. Lekplatsen har temat tjuv och polis.

 • Kontakt (övrigt)
  Uppdaterad: 2023-10-06 08:17

  En lekplats som lämpar sig för de mindre barnen. Här finns bland annat sandlåda, gungställning och en klätterställning. Persdals lekplats har temat sagor.

 • Kontakt (övrigt)
  Uppdaterad: 2023-10-06 08:20

  Lekplatsen har en bollplan (grus). Här finns till exempel en rutschkana, lekhus, grill och gungställning. Temat är djungel.

 • Kontakt (övrigt)
  Uppdaterad: 2023-10-06 08:21

  Här finns gungdjur, en sandlåda, lekhus och stenar att leka mellan.

 • Kontakt (övrigt)
  Uppdaterad: 2023-10-06 08:21

  Lekplatsen har ett sagotema. En gräsplan, en klätterställning och en rutschkana är exempel på vad som inbjuder till lek på Österbys lekplats.

 • Kontakt (övrigt)
  Uppdaterad: 2023-10-06 08:24

  Rosshyttans lekplats. Här finns gungdjur, gungställning och grusplan.

 • Kontakt (övrigt)
  Uppdaterad: 2023-10-06 08:25

  På Soldatvägens lekplats finns bland annat ett gungdjur, en klätterställning och en sandlåda.

 • Kontakt (övrigt)
  Uppdaterad: 2023-10-06 08:26

  Skuggans lekplats har ett sjörövar-tema. På lekplatsen finns en gungställning, en sandlåda och en klätterställning.

 • Kontakt (övrigt)
  Uppdaterad: 2023-10-06 08:29

  Salas största lekplats finns i stadsparken. Det är en utflyktslekplats med en bredd av lekutrustning som passar olika barn. I anslutning finns parkeringsmöjligheter, toalett i nära anslutning till ...

 • Kontakt (övrigt)
  Uppdaterad: 2023-10-06 08:30

  På svanens lekplats finns exempelvis ett sandbakbord, en lekställning för de mindre barnen och en gungställning.

 • Kontakt (övrigt)
  Uppdaterad: 2022-02-15 09:17

  På Sätra Brunns lekplats finns bland annat en gungställning, en sandlåda och en klätterställning för de mindre barnen. Lekplatsen ligger skogsnära.

 • Kontakt (övrigt)
  Uppdaterad: 2023-10-06 08:30

  På denna lekplats finns en rutschkana, en sandlåda, en gungbräda och en gungställning.

 • Kontakt (övrigt)
  Uppdaterad: 2023-10-06 08:31

  Vid torget i Västerfärnebo finns en liten lekplats med bland annat en kompisgunga. Lekplatsen har ett indian-tema.

Relaterade tjänster