Informationstjänst
Publicerad 2017-08-29
Uppdaterad 2020-01-30 14:24

Den 1 januari 1971 upplöstes Sala stad, Möklinta, Tärna och Västerfärnebo landskommuner för att tillsammans bilda en ny kommun: Sala kommun.

Kommunsammanslagningar i hela Sverige

Den 1 januari 1971 upplöstes Sala stad, Möklinta, Tärna och Västerfärnebo landskommuner, för att tillsammans bilda en ny kommun: Sala kommun. I samband med kommunsammanslagningen togs en ny nämnds- och förvaltningsorganisation fram.

Det var inte bara i Salaområdet som sammanslagningar gjordes, utan i stort sett hela landet. Samma datum som kommunsammanslagningen i Sala skedde minskade antalet kommunen från 848 till 464, och ytterligare några år senare skedde en ny sammanläggningsvåg då det slutliga antalet blev 270.

De nya kommunerna byggdes upp kring centralorter och omfattade områden som kommersiellt, ekonomiskt och kommunikationsmässigt hörde samman. Reformen gav ökade resurser och därmed bättre förutsättningar för en effektiv kommunal förvaltning.

Innan sammanslagningen

Folkmängden uppgick per den 1/1 1970 i de olika kommunerna till:

  • Sala stad: 11 778 personer
  • Tärna: 3 234 personer
  • Västerfärnebo: 3 129 personer
  • Möklinta: 1 453 personer