Informationstjänst
Publicerad 2016-04-28
Uppdaterad 2024-01-03 11:25

Den svenska vattenförvaltningen har sitt ursprung i ett EU-direktiv från 2000 och infördes i svensk lagstiftning 2004. Tillämpningen innebär att alla vatten ska ha en "god status" senast 2015 och att dessa vattens kvaliteter inte heller får försämras.

Mer specifikt är syftet med vattendirektivet bland annat är att minska och hindra föroreningar i sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten.