Informationstjänst
Publicerad 2016-04-27
Uppdaterad 2023-02-14 14:46
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Störande lukter i en fastighet kan bero på fukt eller mögelskada. Det kan även vara en konsekvens av cigarettrök, matos och avgaser som kommit in från andra lägenheter, trapphus, garage eller verksamheter i närheten av fastigheten.

För att förebygga problem med lukt i lägenheten så bör du hålla friskluftsventilerna öppna i bostaden. Luktproblemen kan bero på otäta ventilationskanaler, otätheter i huset eller luft utifrån som tränger in. 

Miljöenheten
0224-74 70 00 (växel) byggmiljo@sala.se