Informationstjänst
Publicerad 2016-04-26
Uppdaterad 2023-02-14 12:59
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Växlande magnetfält bildas kring ledningar och apparater för växelström, till exempel kring kraftledningar, transformatorer och kring allt som drivs med ström från väggkontakten.

De styrkor på magnetfälten som krävs för att hälsoeffekter i form av till exempel nerv- och muskelretningar ska uppstå ligger långt över vad som normalt finns i vår omgivning, och allmänheten utsätts idag aldrig för så starka magnetfält.