StartHälsoskydd
Informationstjänst

Hälsoskydd

Publicerad 2016-04-26
Uppdaterad 2021-01-11 09:16
Miljöenhetens arbete med hälsoskydd går ut på att förebygga och undanröja risken för olägenhet för människors hälsa och för miljön. Under hälsoskyddet ligger tillsynen av inomhusmiljön i offentliga lokaler såsom skolor, förskolor och idrottsanläggningar, men även lokaler för hygienisk behandling och lokaler för uthyrning.