Informationstjänst
Publicerad 2016-04-26
Uppdaterad 2023-02-14 13:54
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Många handlingar som berör Byggenheten arkiveras. Sala och Heby arkiverar sina handlingar i respektive kommun. Handlingar i pågående ärenden förvaras på Samhällsbyggnadskontorets byggenhet i Sala.

Hantering av handlingar

När ett ärende är färdigbehandlat skickas handlingar och ritningar till byggnadsarkiv eller centralarkiv beroende på handlingstyp och hur lång tid som gått sedan ärendena avslutats. För att kunna säkerställa god kvalitet på handlingarna vid arkivering krävs att orginalhandlingar är i god kvalitet. Därför ställs krav på god ritningsteknisk kvalitet i samband med en ansökan. Det kan exempelvis gälla skalenligthet, att ritningen ej är utförd på mönstrad bakgrund och med räta linjer. Om du har frågor om vilka krav som ställs på olika typer av handlingar kan du ta kontakt med Byggenhetens bygglovsrådgivning.

Allmänna handlingar

Många av de handlingar som hanteras av oss är allmänna handlignar. För att begära ut allmänna handlingar kan du ta kontakt med oss genom att skicka din förfrågan till byggmiljo@sala.se. Ange adress, fastighetsbeteckning och vad för handling du söker. Vid begäran om större volymer kan en administrativ avgift tillkomma. Du kan läsa mer om offentliga handlingar på sidan Offentlig handling.