Informationstjänst
Publicerad 2022-05-05
Uppdaterad 2023-01-27 08:26
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

En felaktig installation av värmepump kan medföra oönskade miljöeffekter i närmiljön och få konsekvenser för bland annat dricksvattenförsörjningen. För att motverka skador krävs att den som ska installera en värmepump med utvinning av värme ur mark-, yt- eller grundvatten först gör en anmälan till miljöenheten.