StartBygga, bo och miljöEnergi och uppvärmning
Kategori
Publicerad 2016-04-25
Uppdaterad 2023-03-08 11:59
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.