Informationstjänst

Ormar

Publicerad 2016-04-27
Uppdaterad 2021-01-11 09:13
För att få ha ormar inom detaljplan måste man ansöka om tillstånd. Tillståndskravet baserar sig på kommunernas lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön, och detta finns för att förebygga olycksfall men även för att lindra den oro för ormar som kan finnas hos människor.