Informationstjänst
Publicerad 2016-04-28
Uppdaterad 2023-02-14 16:09
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Det finns vissa undantag från bygglovskravet om du har ett en- eller tvåbostadshus. Du kan få bygga uteplatser, skärmtak, friggebodar, tillbyggnader med mera utan bygglov.

De bygglovsbefriade åtgärderna - både de som kräver anmälan och de som inte gör det - får inte byggas närmare tomtgränsen än 4,5 meter om inte de grannar som berörs medger det.