Informationstjänst
Publicerad 2016-04-26
Uppdaterad 2020-10-13 14:47
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Det krävs bygglov för att bygga plank och murar. Med plank menas inhägnader som är högre än ett normalt staket. Det har ingen betydelse av vilket material planket är gjort, utan det är främst konstruktionen och utseendet som avgör om en inhägnad räknas som staket, plank eller mur.

Om du är osäker på vad som gäller för dina byggnadsplaner, kontakta Bygg och miljö Sala-Heby.