Informationstjänst
Publicerad 2016-04-27
Uppdaterad 2023-02-14 14:17
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Temperaturen inomhus behöver vara minst +20 °C för att det inte ska bedömas som olägenhet för människors hälsa. Vid problem med låga temperaturer eller drag i din bostad, kontakta din fastighetsägare.

Vid fortsatta problem, kontakta Bygg och miljö Sala-Heby. Om du bor i egen fastighet kan du prova kommunens energirådgivning för hjälp.