Informationstjänst
Publicerad 2016-04-27
Uppdaterad 2022-05-06 12:50
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Reglerna för tomgångskörning finns för att skydda människors hälsa och vår miljö.

En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas igång utomhus i högst en minut inom detaljplanelagda områden inom Sala, Ransta, Kumla, Västerfärnebo, Salbohed, Möklinta, Sätrabrunn, Hedåker, Kila och Broddbo. 

Relaterade länkar