Informationstjänst
Publicerad 2016-04-26
Uppdaterad 2020-06-24 09:38
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Om du driver en verksamhet är du skyldig att se till att ljudnivån inte orsakar olägenheter. Om du har problem med att en verksamhet som du inte driver avger för mycket buller, kontakta i första hand fastighetsägaren eller den som orsakar bullret.

Om du inte får hjälp kan du använda vår tjänst. Det finns bestämmelser om hur mycket olika verksamheter får störa. Bland de relaterade länkarna kan du hitta information om gränsvärden och mätningar för olika störningskällor.