Informationstjänst

Förvaltning och kontor

Publicerad 2017-11-16
Uppdaterad 2020-01-30 10:39
Sala kommuns organisation består av en förvaltning och åtta kontor.
 • Ekonomikontor

  Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2020-01-30 09:57

  Ekonomikontoret ansvarar för utveckling, samordning och planering av kommunens ekonomi vilket innebär ett ansvar för den ekonomiska styrningen, finansiell planering och policys samt riktlinjer med ...

 • Kommunstyrelsens förvaltning

  Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2020-07-16 11:27

  Kommunens förvaltningsorganisation med fokus på medborgarvänlighet, tydlighet och effektivitet. Kommunstyrelsens förvaltnings övergripande uppgift är att vara kommunens centrala verksamhetsresurs i...

 • Kontoret för barn och utbildning

  Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2020-01-30 09:55

  På skolnämndens uppdrag och delegation ansvarar vi för kommunens hela utbildningsverksamhet för barn, ungdomar och vuxna. Från att tidigare varit en egen förvaltning ingår skolorganisationen från o...

 • Kontoret för hållbar tillväxt

  Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2020-07-16 11:32

  Kontoret för hållbar tillväxt ingår i kommunstyrelsens förvaltning och består av enheterna för arbetsmarknad/integration, byggenheten, miljöenheten och vuxnas lärande.

 • Kontoret för vård och omsorg

  Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2020-08-17 13:09

  Kommunen har enligt socialtjänstlagen ett yttersta ansvar för invånarnas försörjning och livsföring. Genom vård och omsorg garanterar kommunen denna trygghet för invånarna genom verksamhet för att ...

 • Kultur och fritid

  Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2019-12-18 16:17

  Kultur och fritid erbjuder kommunens invånare möjligheter till ett brett utbud av kultur- och fritidsverksamhet med funktionella anläggningar, bibliotek och idrottsanläggningar, en mycket kompetent...

 • Personalkontor

  Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2020-01-30 09:57

  Sala kommuns personalkontor ingår i Kommunstyrelsens förvaltning och består av personalchef, förhandlingschef, HR-konsulter, lönechef och lönehandläggare.

 • Räddningstjänsten Sala-Heby

  Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2020-07-15 15:29

  Räddningstjänsten Sala-Heby bildades 1973, utgör brandkår i Sala och Heby kommuner och består av sju utryckningsstyrkor runt om i de båda kommunerna. Vi är totalt 105 anställda, varav 24 i utryckan...

 • Samhällsbyggnadskontor

  Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2020-01-30 09:56

  Kontoret ansvarar för drift och underhåll av tekniska system och anläggningar för kommunens infrastruktur samt för det kommunala plan- och utvecklingsarbetet.

Relaterade tjänster