Informationstjänst
Publicerad 2016-07-01
Uppdaterad 2020-01-30 14:24

Sala kommun bedriver en del av sin verksamhet genom hel- eller delägda aktiebolag. Kommunen har även ägarandel i det regionala bolaget Vafab miljö AB.

Ekonomikontoret
0224-74 70 00 (växel) kommun.info@sala.se