Informationstjänst
Publicerad 2016-04-27
Uppdaterad 2023-02-14 13:19

På kartan i Tillgänglighetsguiden kan du se vilka lokaler i Sala kommun som har kontrollerats ur tillgänglighetshänseende, och hos dessa se hur anpassade de är.

Sala kommun har tillsammans med kommunala Handikapprådet tagit fram en guide som ska påvisa olika objekts tillgänglighet. Guiden är under uppbyggnad och uppdateras löpande samt publiceras på denna sida. 

Tillgänglighetsguiden - tryckta kopior

Utskrivna exemplar av Tillgänglighetsguiden finns även att hämta på Medborgarkontoret.

TD 2.0 Tillgänglighetsdatabasen online

Sala kommun är medlem i den nationella Tillgänglighetsdatabasen där vi lägger ut information med bilder om butiker och andra besöksobjekt. Där kan du själv bedöma om det går att besöka objektet.

Relaterade kategorier