Informationstjänst

Ställa frågor

Publicerad 2016-09-20
Uppdaterad 2020-07-17 13:35
Sedan 2003 har du möjlighet att lämna medborgarförslag direkt till kommunfullmäktige. Via förtroendemannaregistret kan du även ställa frågor direkt till din politiker.

Kontaktinformation till dina politiker 

I förtroendemannaregistret finns kontaktuppgifter till förtroendevalda i nämnder och styrelser.

Förtroendemannaregistret

Medborgarförslag till Kommunfullmäktige

  • Vill du påverka kommunens verksamhet?
  • Har du idéer och förslag på hur kommunen kan bli bättre?

Medborgarförslag till Kommunfullmäktige