Informationstjänst
Publicerad 2017-06-20
Uppdaterad 2022-11-09 15:45

I Sala finns en släktforskarförening. Börja gärna med att kontakta dem om du är oerfaren som släktforskare. På Sala stadsbibliotek finns en släktforskardator med bl.a. släktforskarprogrammet Arkiv digital.