StartProjekt
Informationstjänst
Publicerad 2023-01-16
Uppdaterad 2023-01-16 09:52

Projekt inom näringslivsarbetet i Sala kommun.

Här listas projekt som berör näringslivet i Sala kommun.

Projekt - näringsliv och arbete

  • Projekt – Status: Pågående
    Uppdaterad: 2023-03-08 11:41

    Ett projekt som drivs av Tillväxtverket, som är medfinansierat av EU, Sala kommun är en av xx antal kommuner som deltar. Hur kan vi bevara eller öka den kommersiella servicen på landsbygden?

Relaterade tjänster