StartSocialt företagande
Informationstjänst
Publicerad 2019-11-22
Uppdaterad 2021-11-02 08:33

Utveckla socialt företagande i Västmanland

Utveckla socialt företagande i Västmanland

Sociala företag är företag vars främsta drivkraft är att göra samhällsnytta. Det är bolag som syftar till att bidra till ett samhällsnyttigt mål med hjälp av kommersiell verksamhet, där största delen av vinsten återinvesteras i företagets verksamhet.

 

 

(Bild: Modell Samhällsentreprenörskap, socialt företagande och social innovation. Källa: Tillväxtverket.

(Bild: Modell Samhällsentreprenörskap, socialt företagande och social innovation. Källa: Tillväxtverket.)

Tillväxtverkets film om socialt företagande

Start- och expansionsstöd för sociala företag

Behöver du stöd till ditt nystartade sociala företag eller för att expandera? Start- och expansionsstödet för sociala företag ger dig möjlighet att exempelvis göra investeringar eller köpa in kompetens som saknas i företaget.

https://regionvastmanland.se/utveckling/bidrag-och-stod/foretagsstod/sociala-foretag/

Regeringens nationella Strategi

I arbetet att genomföra FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling har regeringen tagit fram en strategi för socialt företagande. Nedan hittar du länk till regeringens strategi.

Relaterade tjänster