StartSocialt företagande
Informationstjänst

Socialt företagande

Publicerad 2019-11-22
Uppdaterad 2020-01-16 10:05
Meddelandet skickas till naringslivskontoret@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Utveckla socialt företagande i Västmanland

Utveckla socialt företagande i Västmanland

Sociala företag är företag vars främsta drivkraft är att göra samhällsnytta. Det är bolag som syftar till att bidra till ett samhällsnyttigt mål med hjälp av kommersiell verksamhet, där största delen av vinsten återinvesteras i företagets verksamhet.

 

 

(Bild: Modell Samhällsentreprenörskap, socialt företagande och social innovation. Källa: Tillväxtverket.

 

(Bild: Modell Samhällsentreprenörskap, socialt företagande och social innovation. Källa: Tillväxtverket.)

Tillväxtverkets film om socialt företagande

Information om projektet på Region Västmanlands webbsida

I västmanland drivs det just nu ett projekt för att öka kunskapen om socialt företagande och samhällsentreprenörskap, förbättra stödstrukturen och möjligheterna för sociala företag att göra affärer med offentlig sektor och övrigt näringsliv. Projektet finansieras av tillväxtverket.


https://regionvastmanland.se/utveckling/utvecklingsomraden/naringslivsutveckling/strategiska-insatser/entreprenorskap/utveckla-socialt-foretagande-i-vastmanland/

 

Regeringens nationella Strategi

I arbetet att genomföra FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling har regeringen tagit fram en strategi för socialt företagande. Nedan hittar du länk till regeringens strategi.

Relaterade tjänster