Informationstjänst
Publicerad 2021-06-04
Uppdaterad 2021-06-04 09:39

Om du har blivit utsatt för diskriminering av någon kan du vända dig till Diskrimineringsombudsmannen eller till diskrimineringsbyrån Humanitas får att få hjälp.

Diskrimineringsombudsmannen

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs.

Diskrimineringsombudsmannens webbplats.

Diskrimineringsbyrån Humanitas

Humanitas är en av 18 antidiskrimineringsbyråer i Sverige som verkar i Södermanland och Västmanland, med säte i Eskilstuna. Humanitas är religöst- och partipolitiskt obunden och finansieras av statliga och kommunala medel.

Humanitas erbjuder bland annat gratis stöd och juridisk rådgivning till dig som blivit diskriminerad.

Diskrimineringsbyrån Humanitas webbplats.

Diskrimineringsombudsmannen
08-120 20 700 do@do.se

Relaterade tjänster