StartBygga, bo och miljöSamhällsutveckling och hållbarhetInformation från nätägare / fiberleverantörer
Informationstjänst

Information från nätägare / fiberleverantörer

Publicerad 2021-03-09
Uppdaterad 2021-04-20 12:51
Sala kommun, Stab
Här finns information från nätägare/fiberleverantörer kring bredbandsutbyggnaden i Sala kommun.

Sala kommun vidarebefordrar information från nätägare/fiberleverantörer. Kommunen har ingen mer ingående information än den som lämnas här. Vid frågor om innehållet hänvisas till respektive nätägare/fiberleverantör.

De nätägare/fiberleverantörer som för närvarande är aktiva med bredbandsutbyggnad i Sala kommun är:

Information från open infra - 20 april 2021

Sala Broddbo

Just nu så håller vi på för fullt med att installera och gräva tomter i detta projekt. Idag har vi installerat och tomtgrävt ungefär 60% av alla fastigheter i projektet. Vi är nästan helt klara med allt arbete i centrala Broddbo när det kommer till schakt.

Under vecka 17 så kommer vi att påbörja schakten från Sala Ljunggatan om man ska vara exakt. Denna sträcka kommer vara stammen för vår fiber till Viksberg, Stentorpet, Sommarhagen för att sedan gräva oss fram till Broddbo.

Vi planerar att under första veckan i juni att kunna driftsätta våra första kunder i Sala.

Alla tillstånd och markägaravtal är klara för att vi ska kunna ta oss hela vägen upp så just nu så ser vi inga större hinder att kunna leverera klart under kvartal 2.

Sala Hedåker

Vi jobbar nu med att ta in de sista markavtalen i detta projekt. Vi har majoriteten klart och vi ser inga stora svårigheter att lösa de sista sträckorna. Vi planerarar att under vecka 19 påbörja installationer och tomtgrävningar i området för att strax därefter börja gräva i området.

Driftsättningar kommer att komma in under kvartal 3 och vi ska vara klara med detta projekt i slutet av kvartal 3. Så att vi därefter kan förflytta våra maskiner till nästa projekt som är Västerfärnebo.

Sala Västerfärnebo

Just nu så är beredningen i full gång i detta område. Vi jobbar med att ta in markavtal och ta in de tillstånd som är kvar att lösa. Detta planerar vi vara klart under Juni månad så att allt är klart för grävning när Hedåker är färdiggrävt. Så vi planerar att gräva i dessa områden under slutet av kvartal 3.

Sala Forneby

Vi har nått våra sälj mål i Forneby så nu har vi inlett beredningen för att kunna börja bygga ut till Forneby så snart som möjligt. Vi tar in de nödvändiga markavtal som kommer krävas för att gräva fram samt de tillstånd som kommer behövas av Trafikverket för att kunna bygga ut till hela området. Vi planerar att kunna sätta igång med arbetet under sommaren.

Sala Möklinta

Vi har inlett en försäljningskampanj i Möklinta för några veckor sedan. Redan idag har vi ett stort intresse av vår fiber i området. När säljmålet är nått så kommer vi att påbörja beredningen så att allt är klart för att bygga ut till samtliga i detta område efter att etappen Forneby är klar.

Sala Nordöstra

Försäljningskampanj är avklarad och vi har ett tillräckligt antal beställningar för att bygga projektet. Vi vill passa på att tacka alla våra lokala eldsjälar som har hjälpt till under försäljningskampanjen, stort tack!

Projektet sträcker sig från Sala tätort norr upp en bit över Saladamm och inkluderar även fastigheter på landsbygden öster om sträckan. En detaljprojektering görs just nu i skrivandes stund (vecka 15) och är beräknad att vara klar inom ett par dagar. Vi planerar att starta arbetet med att komma överens med markägare under vecka 16. Samtliga markägare som berörs av vår planerade grävning kommer att bli kontaktade.

Sala Sydöstra – Etapp 1

Detta område inkluderar landsbygdsfastigheter på den Sydöstra delen från Sala tätort varav den första byggetappen sträcker sig hela vägen fram till Varmsätra och ner vidare mot väg 70 fram till fastigheterna vid Norrhusta/Bånsta.

Vi har i detta område projekterat upp en planerad schaktsträcka innan vi startade vår försäljningskampanj. Med dessa förutsättningar har vi valt att hantera tillståndshanteringen med privata markägare samtidigt som att samtliga fastighetsägare får beställa sin fiberanslutningen. Allt för att vara göra arbetet så tidseffektivt som möjligt för att vi snabbt ska komma i gång med grävningen!  Arbetet flyter på i väldigt bra fart och även i detta område är det många som har väntat länge på att få sin fiberanslutning, vilket märks tydligt då vi även här har många lokala hjältar som hjälper vår personal på plats.

Information från open infra - 8 mars 2021

Sala Broddbo

 • I måndags den 3/1 började vi gräva i Broddbo med 2 maskiner.
 • Under vecka 10 kommer vi att sätta in en tredje maskin.
 • Ca 70 hushåll har installerats tom 5/3.
 • Vi påbörjade tomtgrävningarna under 4/3 för dessa installerade hushåll.
 • Resterande hushåll kommer bli installerade under mars månad om allt går att boka.
 • Vi jobbar framåt och vår målsättning är att de första driftsättningarna kommer att komma in under slutet av maj månad.

Sala Hedåker

 • Just nu så pågår beredningen i detta område.
  • Vi ansöker om tillstånd och tar in markavtal.
 • Vi har en ca 15 markavtal kvar för att vi ska kunna påbörja detaljprojekteringen. Vi planerar att detta är klart i slutet av mars månad.
 • Vi beräknar en grävstart under mitten av april månad.
 • Vi kommer gräva ca 50.000 meter för hela detta projektet så vi planerar att kunna driftsätta detta område under kvartal 3 i år.

Sala Västerfärnebo

 • Vi har precis sålt klart i detta område och har tagit ett beslut om att vi ska börja ta in de markavtal som behövs för att få ihop detta projektet.
 • Beredning pågår så vi jobbar med tillstånd och markavtal.
 • Vi planerar att detta är klart till slutet av Juni månad.
 • Är detta klart i Juni månad kommer vi att kunna börja gräva detta under mitten av sommaren med ett mål att driftsätta allt under slutet av året.

Sala Forneby

 • Vi har precis börjat sälja i detta område så just nu fokuserar vi på att ta in tillräckligt många avtal i området så att vi kan leverera en anslutning till de som beställer. Vi kommer behöva ungefär 150 avtal i detta område för att kunna gå ut med ett byggbeslut och det beräknas vara klart under mitten av maj.

Relaterade tjänster