StartBygga, bo och miljöSamhällsutveckling och hållbarhetInformation från nätägare / fiberleverantörer
Informationstjänst
Publicerad 2021-03-09
Uppdaterad 2023-03-29 10:48

Här finns information från nätägare/fiberleverantörer kring bredbandsutbyggnaden i Sala kommun.

Sala kommun vidarebefordrar information från nätägare/fiberleverantörer. Kommunen har ingen mer ingående information än den som lämnas här. Vid frågor om innehållet hänvisas till respektive nätägare/fiberleverantör.

De nätägare/fiberleverantörer som för närvarande är aktiva med bredbandsutbyggnad i Sala kommun är:

Information från Open Infra - 29 mars 2023

Open Infra har av PTS beviljats stöd för utbyggnad av fibernät på landsbygden i Sala kommun. Det är >800 fastigheter som erbjuds anslutning till fibernät. Öppna: https://openinfra.com/skaffa-fiber/ för att se om din fastighet finns med i stödmedelsområdet. Vill du veta mer om Open Infra, hur installationen av fiber går till och vilka tjänster du kan köpa i det öppna nätet öppna: https://openinfra.com/se/. Open Infra kommer att kontakta alla berörda fastighetsägare och markägare samt bjuda in till lokalt informationsmöte.

Information från Open Infra - 24 maj 2021

Sala Tätort

Planerad grävstart om ca 2 veckor. Vi håller på att handla upp en entreprenör som ska utföra arbetet åt oss. Vi har dialog med två olika och kommer skriva avtal med någon av dessa under denna vecka så att vi kan starta under vecka 22-23. Då kommer vi börja med att installera och tomt gräva hushåll samtidigt som att vi börjar gräva från Ljunggatan. 

Sala Broddbo 

Vi jobbar på för fullt just nu och vi har flertal maskiner igång som gräver i flertal områden just nu. Vi har installerat ca 80% och tomtgrävt ca 60% av samtliga fastigheter som har beställt fiber av oss. Då detta projekt har flertal lite krångliga och svåra passager så har det tagit lite längre tid än planerat men vi kommer att kunna tända de första kunderna i projektet under vecka 22 och 23. Då rör det sig om ett 50 tal fastigheter mellan Stadsskogen Banelund och  Olof Jons. 

Arbetet går nästan enligt plan och vi ser att vi kanske är 2-3 veckor från vårt mål att kunna få leveranserna upp i Broddbo. Så majoriteten kommer troligtvis under mitten av Juli månad. Men vi gör allt vi kan för att kunna jobba in de förseningar vi har så att vi kan leverera så många fastigheters anslutning fram till midsommar! 

Sala Hedåker

Vi är klara med att ta in markavtalen för att fram till majoriteten av alla fastigheter som vi har sålt till i detta projekt. Tyvärr så kommer vi inte kunna leverera till alla fastighetsägare på grund av att markägare säger nej till vissa sträckor. Vi gör vad vi kan för att kunna nå ut till så många fastighetsägare som möjligt men ibland så tar det tyvärr stop. 

Just nu så pågår alla försyner med samtliga markägare i området för att vi inom kort ska kunna börja gräva i detta område. Vi planerar att påbörja arbetet under mitten av Juni. 

Sala Västerfärnebo

Beredningen går i full fart och just nu så tar vi kontakt och tar in de markavtal som behövs. Detta går otroligt bra då markägarna har varit väldigt tillmötesgående i detta område. Vi tror att vi ska vara klara med detta under slutet av juni. Om detta målet nås så kommer vi kunna börja arbetet i detta projekt under slutet av sommaren. 

Sala Forneby

Precis som i Västerfärnebo så håller vi på med beredningen i full fart för att det ska vara klart fram till midsommar. Tanken är att RGG som gräver vårt Broddbo projekt ska fortsätta med schakten så fort man är klar i den etapp som vi gräver just nu. Och som det ser ut nu så kommer vi att börja gräva för detta projekt under juli månad. 

Sala Möklinta

Vi har ännu inte nåt säljmålet för detta projekt men vi planerar att detta ska vara klart till mitten av juni. Efter det så kommer vi inledda beredningen och börja föra dialog med markägare samt ansöka om de tillstånd som kommer behövas för att kunna genomföra en leverans till varje fastighet som har beställt fiber idag av oss. 

Sala Nordöstra

Just nu pågår beredningen av området i full fart. Vi tar in markavtal och ansöker om de tillstånd som behövs för att vi ska kunna leverera fiber till samtliga fastighetsägare. Dialog med markägarna går väldigt bra och vi tror att vi inom några veckor kommer vara klara med detta och att vi efter det kan börja rulla ut maskinerna under mitten av sommaren. 

Sala Sydöstra Etapp 1

Beredningen pågår för fullt just nu i detta projekt och det går riktigt bra. Vi tror att vi kommer vara klara inom 6-8 veckor. Så om allt arbete går som planerat så kommer vi kunna sätta igång med arbetet i området under kvartal 3 i år. 

Information från Open Infra - 20 april 2021

Sala Broddbo

Just nu så håller vi på för fullt med att installera och gräva tomter i detta projekt. Idag har vi installerat och tomtgrävt ungefär 60% av alla fastigheter i projektet. Vi är nästan helt klara med allt arbete i centrala Broddbo när det kommer till schakt.

Under vecka 17 så kommer vi att påbörja schakten från Sala Ljunggatan om man ska vara exakt. Denna sträcka kommer vara stammen för vår fiber till Viksberg, Stentorpet, Sommarhagen för att sedan gräva oss fram till Broddbo.

Vi planerar att under första veckan i juni att kunna driftsätta våra första kunder i Sala.

Alla tillstånd och markägaravtal är klara för att vi ska kunna ta oss hela vägen upp så just nu så ser vi inga större hinder att kunna leverera klart under kvartal 2.

Sala Hedåker

Vi jobbar nu med att ta in de sista markavtalen i detta projekt. Vi har majoriteten klart och vi ser inga stora svårigheter att lösa de sista sträckorna. Vi planerarar att under vecka 19 påbörja installationer och tomtgrävningar i området för att strax därefter börja gräva i området.

Driftsättningar kommer att komma in under kvartal 3 och vi ska vara klara med detta projekt i slutet av kvartal 3. Så att vi därefter kan förflytta våra maskiner till nästa projekt som är Västerfärnebo.

Sala Västerfärnebo

Just nu så är beredningen i full gång i detta område. Vi jobbar med att ta in markavtal och ta in de tillstånd som är kvar att lösa. Detta planerar vi vara klart under Juni månad så att allt är klart för grävning när Hedåker är färdiggrävt. Så vi planerar att gräva i dessa områden under slutet av kvartal 3.

Sala Forneby

Vi har nått våra sälj mål i Forneby så nu har vi inlett beredningen för att kunna börja bygga ut till Forneby så snart som möjligt. Vi tar in de nödvändiga markavtal som kommer krävas för att gräva fram samt de tillstånd som kommer behövas av Trafikverket för att kunna bygga ut till hela området. Vi planerar att kunna sätta igång med arbetet under sommaren.

Sala Möklinta

Vi har inlett en försäljningskampanj i Möklinta för några veckor sedan. Redan idag har vi ett stort intresse av vår fiber i området. När säljmålet är nått så kommer vi att påbörja beredningen så att allt är klart för att bygga ut till samtliga i detta område efter att etappen Forneby är klar.

Sala Nordöstra

Försäljningskampanj är avklarad och vi har ett tillräckligt antal beställningar för att bygga projektet. Vi vill passa på att tacka alla våra lokala eldsjälar som har hjälpt till under försäljningskampanjen, stort tack!

Projektet sträcker sig från Sala tätort norr upp en bit över Saladamm och inkluderar även fastigheter på landsbygden öster om sträckan. En detaljprojektering görs just nu i skrivandes stund (vecka 15) och är beräknad att vara klar inom ett par dagar. Vi planerar att starta arbetet med att komma överens med markägare under vecka 16. Samtliga markägare som berörs av vår planerade grävning kommer att bli kontaktade.

Sala Sydöstra – Etapp 1

Detta område inkluderar landsbygdsfastigheter på den Sydöstra delen från Sala tätort varav den första byggetappen sträcker sig hela vägen fram till Varmsätra och ner vidare mot väg 70 fram till fastigheterna vid Norrhusta/Bånsta.

Vi har i detta område projekterat upp en planerad schaktsträcka innan vi startade vår försäljningskampanj. Med dessa förutsättningar har vi valt att hantera tillståndshanteringen med privata markägare samtidigt som att samtliga fastighetsägare får beställa sin fiberanslutningen. Allt för att vara göra arbetet så tidseffektivt som möjligt för att vi snabbt ska komma i gång med grävningen!  Arbetet flyter på i väldigt bra fart och även i detta område är det många som har väntat länge på att få sin fiberanslutning, vilket märks tydligt då vi även här har många lokala hjältar som hjälper vår personal på plats.

Information från Open Infra - 8 mars 2021

Sala Broddbo

 • I måndags den 3/1 började vi gräva i Broddbo med 2 maskiner.
 • Under vecka 10 kommer vi att sätta in en tredje maskin.
 • Ca 70 hushåll har installerats tom 5/3.
 • Vi påbörjade tomtgrävningarna under 4/3 för dessa installerade hushåll.
 • Resterande hushåll kommer bli installerade under mars månad om allt går att boka.
 • Vi jobbar framåt och vår målsättning är att de första driftsättningarna kommer att komma in under slutet av maj månad.

Sala Hedåker

 • Just nu så pågår beredningen i detta område.
  • Vi ansöker om tillstånd och tar in markavtal.
 • Vi har en ca 15 markavtal kvar för att vi ska kunna påbörja detaljprojekteringen. Vi planerar att detta är klart i slutet av mars månad.
 • Vi beräknar en grävstart under mitten av april månad.
 • Vi kommer gräva ca 50.000 meter för hela detta projektet så vi planerar att kunna driftsätta detta område under kvartal 3 i år.

Sala Västerfärnebo

 • Vi har precis sålt klart i detta område och har tagit ett beslut om att vi ska börja ta in de markavtal som behövs för att få ihop detta projektet.
 • Beredning pågår så vi jobbar med tillstånd och markavtal.
 • Vi planerar att detta är klart till slutet av Juni månad.
 • Är detta klart i Juni månad kommer vi att kunna börja gräva detta under mitten av sommaren med ett mål att driftsätta allt under slutet av året.

Sala Forneby

 • Vi har precis börjat sälja i detta område så just nu fokuserar vi på att ta in tillräckligt många avtal i området så att vi kan leverera en anslutning till de som beställer. Vi kommer behöva ungefär 150 avtal i detta område för att kunna gå ut med ett byggbeslut och det beräknas vara klart under mitten av maj.

Relaterade tjänster