StartOmsorg och hjälpSamordnad individuell plan - SIPSamordnad individuell planering - SIP
Informationstjänst
Publicerad 2021-02-04
Uppdaterad 2022-05-27 13:37

Har du behov av insatser från både kommun och sjukvård? Då kanske du behöver en SIP. En SIP ska ge en helhetsbild och förenkla för berörda som snabbt kan få en översikt av alla pågående insatser för en individ. SIP gäller alla åldrar och alla vård- och omsorgsbehov.

Planen ska upprättas utan dröjsmål om kommun eller sjukvård bedömer att den behövs för att du ska få dina behov tillgodosedda. En förutsättning är att du samtycker till att planen upprättas.

Har du behov av en SIP?  Kontakta Vård och omsorg, Barn- och ungdomsenheten tfn 0224-74 96 20, Vuxenenheten tfn 0224-74 96 30 eller Biståndsenheten tfn 0224-74 90 69.

Se en film om vad SIP är. I den tre minuter långa filmen från Sveriges kommuner och regioner får du information om samordnad individuell plan på ett enkelt sätt.

Här kan du se en film om SIP.

Så här går det till att upprätta en SIP

 • Berätta för någon du har kontakt med inom kommun eller sjukvård att du önskar en SIP.
 • Någon av dina närstående eller personal inom kommunen eller sjukvården kan föreslå en SIP. För att det ska bli en SIP krävs ditt/vårdnadshavares samtycke.
 • Kommunen eller regionen gör därefter en bedömning om det finns behov av en SIP.
 • Du och din kontakt hos kommun eller sjukvård träffas för se över dina behov och vad som behöver diskuteras vid SIP-mötet.
 • Ni går tillsammans igenom vilka aktörer som är viktiga för din planering och bör bjudas in. Utöver kommun och sjukvård kan även andra bjudas in som är viktiga för din planering. Det kan t ex vara närstående, god man, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Kriminalvården eller skolan.
 • Du ger ett samtycke där du godkänner att de som är med i planeringen får utbyta information om det som ska diskuteras. Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke.
 • Din kontakt hos kommun eller sjukvård ansvarar sedan för att bjuda in alla till mötet.

De frågor ni förberedde inför mötet diskuteras och alla hjälps åt att skriva ner din samordnade individuella plan, SIP. Av planen ska det framgå:

 • Vilka behov du har idag och dina mål/delmål.
 • Vilka insatser i form av stöd och hjälp du kan få.
 • Vem som ansvarar för insatserna.
 • Vem som har huvudansvaret för planen.
 • När planen ska följas upp.
 • Alla på mötet godkänner planen och får en kopia.

Vill du veta mer om SIP?

Vill du veta mera om SIP? Vill du läsa information om SIP på ett annat språk? Besök Region Västmanlands webbplats.

Läs information om SIP med stöd av bildstöd: Om SIP - information med bildstöd