StartValresultat för valet 2022
Informationstjänst
Publicerad 2018-08-10
Uppdaterad 2022-11-29 15:27

Här kan du läsa om valresultatet i Sala kommun för val till Riksdag, Kommun och Region den 11 september 2022.

Om rösträkning, valresultat och mandatfördelning

Resultatet av hela rösträkningen sker i flera steg och publiceras i sin helhet löpande på Valmyndighetens webbplats 

Preliminärt valresultat (valnatt)

En preliminär mandatfördelning görs på valnatten.
När flertalet vallokaler är klara med sin räkning görs en preliminär mandatfördelning mellan partierna.

Uppdaterat preliminärt valresultat (onsdagsräkning)

De förtidsröster som inte hann fram till vallokalerna under valdagen räknas en första gång hos kommunerna. Det är främst brevröster och röster från ambassader samt förtidsröster som lämnats i andra kommuner under valhelgen.

Denna räkning kallas för valnämndens preliminära rösträkning och genomförs på onsdagen efter valdagen. Om det behövs kan räkningen förlängas till torsdagen.

Slutlig rösträkning och slutligt valresultat

Måndagen efter valdagen påbörjar länsstyrelserna den slutliga rösträkningen. Då bedömer och räknar länsstyrelsen alla rösterna en gång till. All rösträkning är offentlig och vem som helst kan komma och titta hur det går till.

  1. Riksdagsvalet räknas först. När räkningen av alla röster till riksdagen är klar görs fördelningen av mandat mellan partierna och ledamöter och ersättare utses.
  2. När riksdagsvalet är färdigräknat påbörjas den slutliga rösträkningen av rösterna för valen till kommunfullmäktige. 
  3. Därefter räknas rösterna för valen till landstingsfullmäktige. Länsstyrelserna fastställer resultaten för dessa val.

Fördelning av mandat