StartVal 2022
Informationstjänst
Publicerad 2022-07-01
Uppdaterad 2022-09-23 10:08

Den 11 september är det val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige. Alla som får rösta i valen får ett röstkort hemskickat med posten. För att ha rösträtt måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Det gäller för alla val. Sedan är det olika regler för rösträtt till de olika valen.

Rösträtt

För att ha rösträtt måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Det gäller för alla val. Sedan är det olika regler för rösträtt till de olika valen.

Rösträtt till riksdagen

Du har rösträtt till riksdagen om du är:

  • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige.

Rösträtt till kommun- och regionfullmäktige

Du har rösträtt till kommun- och regionfullmäktige om du är:

  • svensk medborgare och är folkbokförd i Sverige.
  • medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i Sverige.
  • medborgare i något annat land och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen.

Röstningslokaler - rösta i förtid

Du kan rösta i förtid i vilken röstningslokal som helst i hela landet om du inte kan rösta i din vallokal på valdagen. I varje kommun ska det utöver vallokalerna finnas minst en röstningslokal som har öppet även på valdagen.

Observera att röstningslokalerna har olika öppettider för röstmottagning.

Röstningslokaler i Sala kommun 

Vallokaler - rösta på valdagen

Du som väljer att rösta på valdagen ska rösta i den vallokal som tillhör ditt valdistrikt. Vallokalen står på ditt röstkort.

Vallokaler i Sala kommun

Hjälp vid röstning - bud

Du kan få hjälp att rösta i vallokalen om du behöver det. Du kan också utse ett bud som lämnar in din röst, om du inte kan ta dig till vallokalen.

Särskilt material behövs för att rösta med bud

Särskilt material för budröstning kan beställas hos kommunen eller hos Valmyndigheten. Valsedlar kan hämtas på alla ställen där man kan rösta eller beställa direkt från partierna.

En budröst får göras i ordning tidigast 24 dagar före valdagen. Budrösten kan lämnas in som förtidsröst eller på valdagen i vallokal.

Beställ material för budröstning - val.se

Rösta från utlandet

Du som befinner dig utomlands när det är val kan rösta från utlandet. Du kan antingen brevrösta eller rösta på många ambassader eller konsulat.

Material för brevröstning från utlandet

Här kan du beställa material för brevröstning från utlandet.

Röstkort

Är du upptagen i röstlängden och har rösträtt får du ett röstkort till din folkbokföringsadress senast den 24 augusti 2022.

På ditt röstkort står det vilka val du har rösträtt i och vallokalens adress och öppettider. Om du saknar ditt röstkort kan du få ett dublettröstkort utskrivet på Sala kommun: Medborgarkontoret, Stora torget 1, Sala (vard. kl. 8–1630). För att få ett dubblettröstkort behöver du vara upptagen i röstlängden som kontrolleras innan utskrift.

Partier och valsedlar – Sala kommun

Anmälda partier

Endast de partier som anmält att de deltar i valet ska få sina valsedlar utlagda. Ett parti som inte anmält deltagande i valet till Valmyndigheten ska nekas att lägga ut sina valsedlar, även om partiet tryckt upp valsedlar. Ett parti kan anmäla deltagande fram till 30 dagar innan valdagen. Det finns inget krav på att röstmottagarna ska meddela partierna när valsedlarna börjar ta slut.

Inlämning av valsedlar

Företrädare för politiska partier kan lämna valsedlar till valkansliet via det offentliga medborgarkontoret, Stora torget 1. Valsedlarna lämnas senast 22 augusti 2022

Vid frågor kontakta val@sala.se.
 

Allmän information om val till kommunfullmäktige

Kommunerna styrs av politiker som valts direkt av medborgarna. Det betyder att medborgarna har stora möjligheter att påverka och kontrollera hur kommuner utför sina uppdrag.

Medborgarna väljer politiker till kommunfullmäktige

Vart fjärde år väljer medborgarna politiker till kommunfullmäktige. Valet sker samtidigt som valet till riksdagen. Den som får rösta till kommunen kan också väljas till politiska uppdrag.

Valmyndigheten, länsstyrelsen och valnämnden

Valmyndigheter på flera nivåer ansvarar för valet

Både Valmyndigheten, länsstyrelserna och kommunernas valnämnder räknas som valmyndigheter med olika roller och ansvar för att genomföra valet.

Valnämnden i Sala kommun

I varje kommun ska det finnas en valnämnd (s.k. obligatorisk nämnd). Nämnden är lokal valmyndighet med ansvar i kommunen för frågor om val med undantag av kyrkoval. Bestämmelser om allmänna val finns i bl. a. regeringsformen, vallagen och kommunallagen. Posten AB skall biträda vid val genom att lantbrevbärare är ombud enligt bestämmelserna för ombud i vallagen. 

Valnämnden i Sala kommun

Länsstyrelsen Västmanlands län

Länsstyrelsen är den regionala valmyndigheten. När det är val ansvarar Länsstyrelsen bland annat för att dela in länet i valkretsar och valdistrikt, utfärda nya röstkort och rapportera röstresultat till Valmyndigheten.

Valmyndigheten

Valmyndigheten ansvarar centralt för genomförandet av val och landsomfattande folkomröstningar.

Logotyp: Valmyndigheten

Läs mer om Valmyndigheternas roll och ansvar på Valmyndighetens webbplats, www.val.se.

Kanslienheten
0224-74 70 00 (växel) kommun.info@sala.se