Informationstjänst
Publicerad 2018-06-25
Uppdaterad 2021-03-30 09:13

Hjälp oss att förbättra vår service och bidra till ett bättre företagsklimat i Sala kommun genom att delta i undersökningen NKI-Löpande Insikt.

NKI-Löpande insikt är en undersökning där en enkät skickas till kunder som haft ett avslutat myndighetsärende med Sala kommun inom brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd.

humörsmiles

I första hand kommer enkäten att gå ut via mejl, om man inte svarat efter påminnelse så blir man uppringd. I enkäten ställs frågor om hur kunden upplevt kommunens hantering av ärendet. Genom en frisvarsfråga finns också möjligheten att lämna synpunkter och tips på ur kommunens service kan förbättras. Enkätsvaren går till en, från kommunen oberoende, konsult vilket innebär att enkätsvaren är helt anonyma. Kommunen tar del av resultaten i bearbetad form via ett webbverktyg och genom SKL:s rapport Öppna jämförelser, Företagsklimat - En servicemätning av kommunernas myndighetsutövning, där jämförs kommunerna som deltar i undersökningen med varandra.

Mer om undersökningen finns att läsa här

Relaterade tjänster