Informationstjänst
Publicerad 2017-07-07
Uppdaterad 2024-05-31 11:25

Få områden i Sala har en så offentlig karaktär som just Stadsparken. Den är öppen för allmänheten året om och dygnet runt. Så har det varit sedan parkens tillkomst på 1920-talet. I försköningsnämndens handlingar från 1926 återfinns de första förslagen till en stadsparksanläggning. J E Lantz, vår dåvarande stadsträdgårdsmästare, upprättade ritningar som efter smärre justeringar godkändes och den 1 mars 1927 beslöts om parkens anläggande.

Salas unikt stora stadspark är präglad av gruvans verksamhet och det vattensystem som krävdes för gruvhanteringen, vattenkraft och transporter. Längs och utmed dom vattenleder från Långforsen, som dels gav kraft till gruvan och där pråmarna drogs och dels de vattendrag som rinner via Persdal ner till Ekebydamm, uppstod så småningom Stadsparken i sin nuvarande form och dom parkstråk som leder ut i natur- och rekreationsområden.

Karta över Stadsparken

 

I Stadsparken kan du spela minigolf, fiska i dammarna om du har fiskekort, spela fotboll och beachvolley, springa runt dammarna eller bara flanera och njuta av parken och blomsterprakten.

Den franska parken

Denna äldsta del av stadsparken är av fransk typ (barockpark) med sina symmetriskt utformade gångar och alléer, vattenkonst i mitten och ekotempel (musikpaviljongen) i fonden. Här kan man njuta av praktfulla rosplanteringar och ymniga sommarblomskompositioner.

Den engelska parken

Denna del av stadsparken är ett efterliknande av ett parkideal där slingrande gångvägar och fritt utplacerade buskage och stor träd, stenpartier kan ingå.

Stureparken

Där kedjehusen idag är belägna låg tidigare Kamitzka villan som uppfördes av Klaes Bergenstråhle (1852-1921). Han var magistratssekreterare, häradshövding och i nästan 30 år även ordförande i försköningskommittén i Sala. 1896 sökte han om tillstånd att arrendera marken väster och söder om tomten under tio år, för en kostnad av fyrtio kronor per år. Platsen var belagd med byggnadsförbud och tänkt att i framtiden användas till park. Med hjälp av ”anlitande af skickligt biträde” tänkte han omvandla marken till park. Vid arrendets slut ville han ha en ersättning på 400 kronor för att ge tillbaka parken till staden. Totalt planterades ca 150 olika sorter och arter. Villan revs 1972, men arvet efter Bergenstråhle finns bevarat. Ta en lärorik promenad bland de flesta av Sveriges träd samlade inom några hundra meter!  Karta över Stureparken

Åkra trädgård

Här var ett jordbruk fram till 1960-talet. Det som är kvar av Åkra gård är en äppellund i kanten av Ekebydamm.

Suckarnas allé

Enligt sägnen gick Ebba Brahe och Gustav II Adolf i allén och suckade över sin omöjliga kärleksförbindelse då dom aldrig skulle kunna få varandra. 

Trälvägen

Pråmdragarna suckade över sitt tunga värv när dom drog dom tunga pråmarna med silvermalm från Sala kanal till avlastningsstället.

Brunnsparken

Stadsläkare Nils Swederus var ordförande i den försköningskommitté  som i slutet av 1800-talet drev igenom arbetena i Brunnsparken med holmarna (Swederii holmar eller kärleksholmarna) i Lillån. Holmarna rustades upp under 2013-2014. Här placerades den bänk som kungaparet fick på sitt besök i Sala den 20 augusti 2013 under sin Eriksgata genom Sverige. Karta över Swederi holmar