Informationstjänst
Publicerad 2017-09-08
Uppdaterad 2024-05-31 11:25

Sala kommun har ett uppskattat blomsterprogram som innefattar vårlök, vårplanteringar, sommarblommor och höstplanteringar. Vi har även ett flertal vackra perennplanteringar.

Blomsterprogrammet tas fram av våra kreativa anläggare på enheten gata-park. Sala satsar på att få en lång säsong. På våren blommar massvis med lök och penséer, sedan tar sommarblommorna vid, därefter sätts höstplanteringar som är vackra tills snön lägger sitt täcke på dem. 

Under 2014 ersätts på vissa platser säsongsblommorna med perenner. Detta för att vi ska kunna utöka blomsterprogrammet på de platser där många människor rör sig. Stor blomsterprakt kan man njuta av i Stadsparken, vid Fredstorget, Fiskartorget och i urnor och lådor i centrum.

I dessa planteras lökar som gör att säsongen börjar så fort snön smälter bort. Perenner är fleråriga växter som blommar under många år. Exempel på perenner är nävor, dagliljor, daggkåpor, funkior, och lungört. Fredstorget, holmarna i Lillån, och stenpartiet i Stadsparken är platser där man bland annat kan njuta av perenner.