Informationstjänst

Lovaktiviteter

Publicerad 2017-02-21
Uppdaterad 2020-04-05 10:22
På skolloven ordnas aktiviteter för barn och ungdomar som bor i Sala kommun. Här får du information om vad Kultur och fritid i samarbete med föreningar med flera erbjuder på loven.

På sportlovet vecka 9, påsklovet vecka 15 och höstlovet vecka 44 anordnas kostnadsfria aktiviteter (med vissa undantag) för barn från förskoleklass och uppåt.

Kultur och fritid sammanställer inför varje lov ett lovprogram som kommer att finnas för nedladdning här på sidan.

Program delas också ut på Salas grundskolor (förskoleklass t.o.m. årskurs 6) några veckor före lovet.

Kultur och fritid sammanställer inget lovprogram inför påsklovet vecka 15.  Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad gäller Coronaviruset (Covid-19).

Föreningar som vill anmäla lovaktivitet

Föreningar som planerat aktiviteter och vill synas i programmet kan anmäla intresse till Kultur och fritid  enligt följande:

  • Höstlovet senast 1 oktober
  • Sportlovet senast 27 januari.
  • Påsklovet senast 9 mars.

Kontakt

Informatör Elizabeth Söderström, 0224-74 78 24, elizabeth.soderstrom@sala.se

Evenemangskalendern