StartKulturnatta
Informationstjänst
Publicerad 2017-04-19
Uppdaterad 2024-05-08 11:29

Kulturnatta är ett tillfälle då Salas kulturliv samlas under ett parasoll för att skapa en unik och oförglömlig kväll. Kulturnatta är sedan 2002 ett årligt förekommande kulturarrangemang då ortens kulturutövare visar upp sig själva och sina aktiviteter.

Om Kulturnatta 

Kulturnatta är helt kostnadsfritt att uppleva. Kulturnatta betalar inte ut något ekonomiskt stöd till de som medverkar. Var och en finansierar sitt eget arrangemang. Kultur och fritid marknadsför och samordnar Kulturnatta och ser till att kommunicera ut evenemanget till publiken via annonsering, affischering, infartsskyltar, programblad, web, mediebearbetning etc. 

Kulturnatta firas lördagen den 10 maj 2025.

Kulturnatta

 

Program Kulturnatta2024 (PDF) 

 

Relaterade kategorier