Informationstjänst
Publicerad 2016-07-27
Uppdaterad 2022-09-05 14:59

Studiehjälpen består av tre olika bidrag: studiebidrag, extra tillägg samt inackorderingsbidrag/-tillägg. Studiebidraget är inget du behöver ansöka om. Det måste du dock göra om andra delarna av studiehjälpen som dels administreras av CSN och dels av den kommun du är skriven i.

När du läser på gymnasiet får du studiehjälp (studiebidrag samt eventuellt inackorderingstillägg och extra tillägg) från Centrala studiestödsnämnden, CSN, till och med vårterminen det år du fyller 20. Går du en lärlingsutbildning kan du även ansöka om lärlingsbidrag.

Om du vill fortsätta att studera med pengar från CSN efter vårterminen det år du fyller 20, måste du själv söka studiemedel. Studiemedel består av bidrag och lån, men det går att söka enbart bidraget. Du söker studiemedel på CSNs webbplats. Tänk på att söka i tid, eftersom du bara kan få studiemedel för fyra veckor bakåt i tiden.